AutoFashion VIP Festival

AutoFashion Headquarters (San Diego) / Photos by AP